Trần Thành Nhơn

Thông tin về Trần Thành Nhơn

  • Họ & Tên: Trần Thành Nhơn
  • Năm sinh: 1992
  • Quê quán: Hà Nội
  • Trình độ: Đại học

Công việc hiện tại của  tại APKPURE:

  • Anh Thành Nhơn hiện là CEO & Founder của APKPURE.
  • Hiện tại đang đang là người trực tiếp điều hành và cùng với Tuyền sáng tạo ra các bản MOD tại APKPURE.

Hình ảnh của Đinh Công Định